Notícies

Directori de Notícies

16.01.2015 (IEEC)

Contractació de Gestor per a la Red de Infraestructuras de Astronomía

La feina consisteix en la recollida sistemàtica d’informació relativa a la producció científica de les ICTS i elaboració d’anàlisi i informes sobre les mateixes. Donar suport al coordinador de la Red per a l’elaboració de documents i memòries, i suport en les reunions del Comitè Directiu. Manteniment de continguts del portal web de la Red de Infrastucturas de Astronomía (www.riastronomia.es). Elaboració d’informes i “reunions obertes” de la Red, reserva de sales, gestió i pagament de viatges i allotjaments, cafès i si fos el cas, dinars de treball, recollida d’informes i publicació dels mateixos, etc.


Per a l’exercici d’aquestes feines és imprescindible que la persona contractada tingui coneixement del  funcionament de la investigació científica, del sistema de I+D+i espanyol i europeu, del concepte i funcionament genèric de les Instal·lacions Científico-Tècniques Singulars i Grans Instal·lacions Científiques internacionals, que domini l’idioma anglès de manera fluida tant escrit com parlat (donat el caràcter internacional de moltes de les instal·lacions objecte de les activitats d’aquests projecte), i que sigui capaç de fer servir aplicacions informàtiques avançades. Domini d’eines d’anàlisi bibliomètric i estadístic. S’exigeix titulació superior en una disciplina científica, desitjable un grau de doctor.


Data límit per a presentar les sol·licituds: 21 de gener, 2015.


Incorporació febrer 2015 i durada del contracte 11 mesos.