IEEC

Estructura

L’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) va ser fundat el febrer de 1996 com a iniciativa de la Fundació Catalana per la Recerca (FCR) en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) amb l’objectiu de crear un institut miltidisciplinar i multiinstitucional dedicat a la recerca espacial i les seves aplicacions. El 2006, la FCR va ser reconstituïda (el seu nom actual és Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació FCRi) i el seu rol va ser assumit per la Generalitat de Catalunya.

Des del punt de vista administratiu, l’IEEC és una fundació privada sense ànim de lucre. Aquesta entitat administrativa va ser creada per tal de disposar d’una eina que fos el contacte amb indústries privades i empreses, que finalment seran les responsables de construir sistemes i subsistemes que, amb el temps, seran posats en marxa.

Els acords entre l’IEEC (institució privada) i les institucions científiques participants en la creació i la governació de l’institut (tots ells públics) permeten l’intercanvi de personal i finançament. Per tal de separar de manera adequada els temes privats i públics, cadascuna d’aquestes institucions va crear una unitat científica d’acord amb les seves lleis, de manera que els científics poden actuar com a membre de la seva institució o com a membre de l’IEEC.

Aquestes unitats són:

  • Astrofísica i Ciències de l’Espai [ACE (ICCUB)] és un institut universitari creat per la UB i dedicat a la física d’altes energies, gravitació, cosmologia i astrofísica. Únicament la secció de ciències espacials està afiliada a l’IEEC.
  • Centre d’Estudis i Recerca Espacials [CERES (UAB)] és un “institut sense murs” creat per un grup de físics i enginyers de la UAB que treballen en recerca espacial.
  • Grup de Recerca en Ciències i Tecnologies de l’Espai (anteriorment dedicat a l’aeronàutica i l’espai – [CRAE-CTE (UPC)]) és un “institut sense murs” creat per un grup de astrònoms, físics i enginyers de la UPC que treballen en recerca espacial.
  • Institut de Ciències de l’Espai [ICE (CSIC)] És un institut dedicat a l’Astrofísica (Astrofísica d’Altes Energies, Física d’Astropartícules i Física Estel·lar), Cosmologia, Sistemes Planetaris i Ciències de la Terra. L’ICE articula el suport que el CSIC dóna a l’IEEC.

L’Institut està governat per un Comitè de Directors format pels director de cada institut. Un d’ells, nomenat pel Patronat, actua com a president del Comitè de Directors. Les tasques administratives estan gestionades pel Responsable d’Administració. Donada l’estructura confederada, l’organització de cada unitat de recerca és totalment independent.