Treball i Formació

Oportunitats de Treball

Enginyer/aen telecomunicacions o electrònica. Actualització del sistema de control de SPIR

Description

Títol: Actualització del sistema de control de SPIR

Descripció:
El grup d'observació de la terra de l'ICE (CSIC/IEEC) ha desenvolupat el
"Software PARIS Interferometric Receiver (SPIR)". Es tracta d'un
receptor avançat GPS/GALILEO d'aplicació científica, la funció del qual
és adquirir i processar els senyals reflectits a la superfície del mar
amb l'objectiu de mesurar el nivell del mar.
L'instrument disposa d'un avançat sistema de control basat en Linux i
electrònica digital, que cal actualitzar per tal de controlar les noves
cadenes d'RF multibanda.

Tasques:
Actualitzar el sistema de control:
- Implementar busos de control I2C amb VHDL i integrar-los en el sistema
de control existent per al control de les cadenes d'RF.
- Adaptar el software de control (escrit en C) existent per a
incloure-hi la programació dels busos I2C.

Formació requerida: Enginyeria en telecomunicacions o electrònica
Experiència requerida: Experiència en VHDL i electrònica digital.
Programació en C.

Dedicació: a temps parcial

Durada estimada: 3-4 mesos.

Data límit: 30 de novembre de 2016.

Contacte: Envieu el vostre CV per correu electrònic a Dr. Serni Ribó
(ribo @ ice . csic. es)