Treball i Formació

Oportunitats de Treball

Contracte de tècnic en Contaminació Lumínica

Description

Busquem una persona llicenciada amb coneixements en la problemàtica de la contaminació lumínica i el seu estudi, per a l’anàlisi de viabilitat de la construcció de mapes de fons de cel extrapolant dades obtingudes a zones concretes dels espais naturals de  Catalunya. S’analitzarà la possibilitat d’extrapolar les mesures de fons de cel a zones interiors de les rutes mesurades en campanyes
prèvies. La finalitat és aconseguir una predicció de la qualitat del cel a tot el territori, no només en punts dels recorreguts mesurats des de vehicles motoritzats, estenent així els resultats a
la màxima àrea geogràfica possible. Es contempla la modelització d’alguna zona (per exemple
Montsec) mitjançant models de contaminació lumínica com a eina per a ajustar i avaluar les extrapolacions numèriques esmentades. També donarà suport a la realització de la campanya 2018 de mesures de fons de cel i tractament d’informació de la qualitat del cel.

Necessitem un/dos llicenciats en física o enginyer per treballar a temps parcial entre tres i nou mesos.

Bons coneixements de programació

Experiència en modelització i eines estadístiques.

Bon coneixement d’angles (nivell B2)

Disponibilitat per a viatjar en la campanya de mesures de fons de cel.

Es valorarà experiència prèvia en projectes de contaminació lumínica.

Es valorarà carnet de conduir i disponibilitat de vehicle.

Contacte: Lola Balaguer <lbalaguer@fqa.ub.edu>

Data limit. 30 abril. Es començarà el projecte tan aviat com es localitzi un bon candidat.