Organització institucional i estructura administrativa

Organització institucional i estructura administrativa

Organigrama

Òrgans de govern

Patronat

L’òrgan màxim de govern de l’IEEC és el Patronat, el qual està composat per:

President de l’IEEC

Hble. Sr. Jordi Baiget i Cantons
Conseller d’Empresa i Coneixement
Generalitat de Catalunya

Secretari

Sr. Francesc Ramon Subirada i Curcó
Director General de Recerca
Generalitat de Catalunya

Excm. i Mgfc. Dr. Joan Elias i Garcia
Rector
Universitat de Barcelona (UB)

Excma. i Mgfc. Margarita Arboix Arzo
Rectora
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Excm. i Mgfc. Dr. Enric Fossas Colet
Rector
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Excma. Rosa Menéndez López
Presidenta
Consell Superior d’Investigacions Científiques  (CSIC)

Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas
Directora General d’Indústria
Generalitat de Catalunya

Comitè de Directors

L’IEEC està governat pel Comitè de Directors, constituït pel director/sotsdirector de cada una de les unitats i el director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.

Director de l’IEEC
Dr. Ignasi Ribas Canudas

Director de l’ICE-CSIC
Dr. Diego F. Torres

Sotsdirectora de l’ACE-ICCUB
Dra. Francesca Figueras Siñol

Director del CERES-UAB
Dr. Lluís Font Guiteras

Director del CTE-UPC
Dr. Juan Ramos Castro

Comissió Científica d’Avaluació

La Comissió Científica d’Avaluació està formada pels següents membres:

Dr. Stephen S. Eikenberry
Professor
Universitat de Florida

Dr. Álvaro Giménez
Professor d’Investigació CSIC
Director d’Exploració Científica i Robòtica
European Space Agency (ESA) – (Agència Espacial Europea)

Dr. Manuel Martin-Neira
Enginyer
European Space Agency (ESA) – (Agència Espacial Europea)

Dr. Tsevi Mazeh
Professor de la  Universitat de Tel Aviv
Director de l’Observatori Wise

Dr. Yannick Mellier
Institut d’Astrofísica de Paris

Acords de creació

Veure document adjunt: Escriptura-estatuts.pdf

Convenis en materia de personal

Veure document adjunt: Conveni-estatal-centres-universitaris-i-recerca-2012.pdf

Representació sindical

N/A

Alts Càrrecs i empleats públics

A l’IEEC no hi ha cap persona contractada que tingui la consideració d’alt càrrec segons la Llei 13/205, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat.

A l’IEEC els membres dels òrgans de govern no tenen cap retribució ni reben cap tipus de pagament en forma de dietes.

Memòria Anual

Les Memòries Anuals donen una breu descripció de totes les activitats científiques,  publicacions, esdeveniments de divulgació que l’Institut ha dut a terme cada any.

Memòria de l’IEEC del 2014:

Memòries d’anys anteriors:

* PDF, Catalan version
** PDF, en anglès