Personal

El nostre personal

Distribució de tots els membres de l’IEEC per unitat de recerca i categoria:

IEEC_Staff

 

L’estadísitca dels membres de cadascuna de les unitats de recerca es basa en informació obtinguda a data del 31 de Decembre del 2013.

 

Directoris de les Unitats

Per a més informació sobre els membres de cada unitat, entra al seu enllaç: