Recerca

Projectes de Cooperació Internacional

ASTRONET- II

Name
AstroNet-II
PI
Gerard Gómez & Josep Masdemont
CO-Is IEEC
Gerard Gómez & Josep Masdemont
Starting Date
2011
Ending Date
2014
Funding Agency or Entreprise
European Union: SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, Initial Training Network,
Project Homepage
http://www.ieec.cat/astronet2/portal/home.htm
Astronet-II és una Xarxa Marie-Curie de Formació en la recerca astrodinámica que reuneix matemàtics, enginyers i astrònoms d'universitats, agències governamentals i la indústria. La xarxa continua les activitats de capacitació (a través de la recerca) proposades per l'antiga Xarxa de Formació "Astronet" (2007-2010).

Els temes de recerca de la xarxa inclouen nous mètodes innovadors per al disseny de trajectòries espacials i el control de la seva dinàmica. Es fa especial èmfasi en l'optimització de trajectòries i control per minimitzar el consum de combustible i ampliar els rangs de la missió. Això s'aconsegueix mitjançant la maximització de la utilització de la"dinàmica natural", utilitzant idees sofisticades i tècniques de la teoria dels sistemes dinàmics. Els resultats s'estan estenent als estudis de la dinàmica i el control de noves arquitectures de naus espacials, com les veles solars, les naus espacials anclades i formacions de conjunts de naus espacials.

El programa de formació Astronet-II se centra en projectes per a investigadors joves (Early Stage Researchers - ERS) i  investigadors experimentats (Experienced Researchers - ER) que busquen creuar les fronteres tradicionals entre les matemàtiques, l'enginyeria i la indústria, assegurant-se d'obtenir una visió general interdisciplinària i multisectorial del camp. Això és recolzat per un ampli programa d'escoles, tallers, tutorials i estades, i per una estreta col·laboració entre el món acadèmic i les empreses espacials.
Objectius Principals


S'està requerint que les missions espacials siguin multi funcionals i, en conseqüència, s'estan tornant cada vegada més complexes. A més, un nombre diferent d'arquitectures de naus espacials, com ara les constel·lacions, les formacions, les naus espacials anclades o veles solars, s'han proposat per alguns objectius específics. Per aconseguir els seus objectius i funcions, les  futures missionsrequereixen tipus inusuals de trajectòries i controls més ràpids i més precisos per a la determinació de l'actitud, que en molts casos, plantegen noves preguntes sobre dinàmica i control.

Una àmplia gamma d'objectes matemàtics, teories i tècniques són necessàries per  a aquests nous conceptes i aplicacions. Els nous mètodes per al disseny de trajectòria aplicaran les teories, conceptes i mètodes de la teoria de sistemes dinàmics. La incorporació de la dinàmica de l'actitud, la dinàmica de les formacions, la forma i la dinàmica dels accessoris flexibles, també requerirà aportacions de la mecànica geomètrica i simètrica. Per al control, caldrà incloure les idees de la teoria de control impulsiu i control de temps continuo òptim, mecànics discrets, mètodes de control de circuit tancat, aixi com  mètodes teòrics de gràfic/xarxes. Tots aquests aspectes requereixen que siguin acompanyats pero tècnica de la implementació numèrica d'última generació.

El projecte Astronet-II presenta reptes considerables que es requeriran avenços teòrics en la major part d'aquestes àrees de les matemàtiques. En el marc descrit pels problemes a considerar, els objectius que es persegueixen són:

  • Fer una introducció als investigadors de la xarxa (els ESR i els ER) sobre una sèrie de conceptes i problemes astrodinàmics, així com a les corresponents noves teories i tècniques matemàtiques.

  • Desenvolupar la seva experiència en els temes esmentats i entrenar-los per dur a terme recerca, col·laborar i comunicar els seus resultats tant en documents, informes i presentacions orals.

  • Per aprofundir i ampliar els coneixements i habilitats dels investigadors que estiguin treballant en les àrees d'astrodinàmica, sistemes dinàmics, teoria de control i mètodes numèrics.

  • Com a part del seu projecte de recerca, oferir oportunitats als investigadors per fer la seva recerca a les empreses privades, organitzacions internacionals i el sector acadèmic.

  • Proporcionar als investigadors amb habilitats complementaries necessaris per temes de comunicació i gestió de projectes, a més dels coneixements científics, amb al fin de fomentar una carrera reeixida.


Per a més informació sobre el projecte:  pàgina web ASTRONET-II