Recerca

Recerca

Les activitats de l’IEEC s’estructuren al voltant de dos estratègies científiques principals:

  • Una vessant que es centre en les col·laboracions internacionals relevants, identificades com projectes horitzontals, principalment relacionades tant amb missions espacials, com també amb instal·lacions terrestres.
  • Una sèrie de línies verticals de la investigació bàsica, que constitueixen la raó principal de l’existència d’aquest tipus de missions i instal·lacions.

D’acord amb aquestes estratègies, l’institut participa en projectes d’alt nivell, la majoria d’ells vinculats al camp de les ciències espacials, que requereixen l’assessorament de recursos de considerable importància així com de caràcter multidisciplinari. A més, el nucli de recerca de l’institut es centra en la investigació bàsica necessària requerida per complir i dur a terme els projectes esmentats anteriorment.