Recerca

Producció Científica

A continuació, es resumeixen la quantitat total d’articles i publicacions escrites, tesis doctorals elaboraddes així com el total de participacions a conferències per part dels membres de l’Institut al llarg de l’any 2013.

Per a més informació detallada sobre aquests temes, pot consultar la memòria anual a través del següent enllaç:

Imagen2

 

 

Tot i ser un institut de mida mitjana, l’IEEC ha estat avaluat i classificat entre els 10 millors instituts de recerca en astronomia del mon (tenint en compte els factors d’impacte normalitzat).

(*) informes en format pdf.