Treball i Formació

Posicions Postdoctorals

BEATRIU DE PINÓS

El programa “Beatriu de Pinós” està orientat a professionals que hagin obtingut el títol de doctor. El seu objectiu és facilitar la incorporació d’investigadors a les diferents línies de recerca en centres o instituts de recerca, en funció de la modalitat escollida durant l’aplicació. Els investigadors que tinguin un títol de llicenciatura, grau equivalent o títol de doctor d’una universitat del sistema universitari català compleixen els requisits per aquesta convocatòria. Tenir en compte que aquesta beca requereix que l’investigador hauria d’haver obtingut el seu doctorat en un termini màxim de 4-5 anys en el moment de presentar-se  a aquesta convocatòria.

NOTA: Comproveu la data límit d’acceptació, que pot variar d’acord amb les dates de sol·licitud de la convocatòria. La data que es tindrà en compte per a aquest període de temps es refereix a la data de defensa immediata de doctorat i aprovació de la tesi.

Per obtenir més informació sobre el programa, els processos de sol·licitud, requisits, terminis i altres detalls, si us plau consulta:

BEATRIU DE PINÓS


JUAN DE LA CIERVA

Els contractes “Juan de la Cierva” són finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (antic Ministeri de Ciència i Innovació) i es dirigeixen a joves investigadors professionals que han obtingut recentment el títol doctoral.

Els contractes s’han transformat en dues noves actuacions consecutives de dos anys de durada cadascuna d’elles i dirigides a joves doctors: els ajuts per a contractes Juan de la Cierva-formació que ja es van convocar el 2013, sota la denominació ajudes per a contractes per a la Formació Postdoctoral, i els ajuts per a contractes Juan de la Cierva-incorporació que es convoquen per primer cop el 2014.

Per més informació sobre el programa, els processos de sol·licitud, terminis i altres detalls, si us plau consulta:

JUAN DE LA CIERVA


RAMON Y CAJAL

Els contractes “Ramón i Cajal” són finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i estan dirigits a investigadors professionals amb títol de doctor, que han establert una línia d’investigació dins del seu camp d’estudi.

Tots els candidats han de contactar amb el grup de recerca que els agradaria unir-se amb una antelació mínima de dos mesos abans del tancament de la convocatòria i abans que la llista de candidats seleccionats sigui publica. Aquest és el procediment establert per ser admès a l’Institut.

Per a més informació sobre el programa, els processos d’aplicació, terminis i altres detalls, consultar:

 

RAMON Y CAJAL


JAE-DOC

El programa “JAE-DOC” és finançat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i està dirigit a joves investigadors professionals que han obtingut el títol de doctor. El contracte té una durada de 3 anys, a excepció d’aquells que han gaudit d’un contracte similar per un període superior a dos anys.

Per obtenir més informació sobre el programa, els processos de sol·licitud, terminis i altres detalls, consultar:

 

JAE-DOC