Notícies

Directori de Notícies

22.09.2017 (IEEC)

Comunicat Centres de Recerca i Universitats Catalanes

Avui s’han reunit els màxims representants del conjunt d’universitats i centres de recerca de Catalunya (una seixantena d’institucions que representen prop del 90% del sistema) per valorar la situació creada a Catalunya de resultes de les actuacions de l’Estat espanyol en els darrers dies. A la reunió hi han assistit també representants dels sindicats i de les associacions d’estudiants.


S’ha constatat, per una banda, que s’ha atemptat a l’honorabilitat de les institucions acadèmiques i de recerca de Catalunya amb la publicació d’una llista per part del Ministerio de Economía y Hacienda. Aquest llistat s’ha fet arribar a les entitats bancàries per tal de bloquejar i posar sota control l’activitat de gestió econòmica ordinària sense cap mena de comunicació prèvia i directa a les universitats i els centres de recerca. Aquest fet posa en risc l’activitat acadèmica i de recerca, fins i tot quan aquesta és finançada amb recursos de la Unió Europea o amb fons privats. Aquest fet pot malmetre greument el sistema universitari i científic català, altament competitiu internacionalment i que s’ha edificat amb tant d’esforç al llarg de les darreres tres dècades


És per això que les entitats assistents:


1. exigeixen a les autoritats competents de l’Estat espanyol la reversió immediata d’aquests mesures totalment insòlites i inacceptables;


2. comunicaran a les instàncies europees i internacionals la greu situació de crisi derivada d’aquestes actuacions.


D’altra banda, pel que fa a les mobilitzacions que es puguin produir en els propers dies, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) manifesta que una de les funcions de les universitats és formar professionals altament qualificats i alhora ciutadans crítics i responsables socialment. En aquest sentit, els rectors de les universitats catalanes acordaran en breu patrons comuns per facilitar la participació dels estudiants, del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis a les mobilitzacions que es puguin dur a terme.


Barcelona, 21 de setembre de 2017