News

News directory

03.02.2011 (CRAE)

Comunicat BAIE
Comunicat


Benvolguts Socis;


Com heu rebut en comunicacions anteriors, avui Dijous 3 de Febrer s’han celebrat les Jornades Industrials del programa internacional per al desenvolupament del reactor de fusió experimental ITER.


Com us hem estat informant, aquest Programa suposa una interessant oportunitat de transferència tecnològica, com ha quedat manifest durant les intervencions d’aquest matí on l’aeroespacial ha estat un sector al qual s’ha fet referència.


Com a conclusions d’aquestes Jornades m’agradaria emfatitzar alguns punts:


1. Al llarg d’aquests primer i segon trimestre del 2011 es produirà el llançament d’algunes convocatòries per al desenvolupament de diversos sistemes que aniran apareixent publicades en la pàgina web oficial de la Oficina F4E. En aquesta mateixa pàgina es publicaran al llarg de les properes setmanes les presentacions realitzades durant la Jornada d’avui. El site en qüestió és:

http://fusionforenergy.europa.eu/


2. En el mateix portal s’anunciaran properes convocatòries de seminaris tècnics per sistemes específics


3. Línees d’activitat requerides per ITER on els Socis de BAIE hi teniu expertesa són:
 • enginyeria de sistemes i integració de sistemes
 • assaig i certificació
 • electrònica
 • sistemes de vuit
 • sistemes de diagnosi i sistemes de monitorització de medi
 • desenvolupament de software crític i de control
 • òptica
 • tooling
 • robòtica i sistemes automàtics per a monitorització/manipulació remota
 • realitat virtual
 • materials, inclosos materials composts
 • tubs i cablejat
 • formació específica universitària: enginyeries i física (física de plasmes)
4. Com a properes passes a seguir us suggeriríem, per a aquells interessats:


1) Enregistrar‐vos al Portal Industrial de F4E. Amb aquest registre quedeu recollits en una Base de Dades de competències industrials que no serveix tan sols per a donar‐vos a conèixer com a potencials proveïdors espanyols, sinó així també com a potencials proveïdors per altres oficines de projecte de la resta de països participants que puguin demandar una tecnologia concreta. El registre el podeu realitzar a:

https://industryportal.f4e.europa.eu


2) Donat que CDTI dóna recolzament a la participació espanyola en aquest Programa Internacional, demostrar el vostre interès per a enregistrar‐vos en la Base de Dades de Proveïdors de CDTI via correu electrònic en atenció a la Sra. Ana Belén del Cerro ‐ Departament de Programes Científics i Instal∙lacions del CDTI.

anabelen.delcerroArrobacdti.es


Us recordem que aquest reactor experimental estarà ubicat a Cadarache (França) i Espanya dóna seu a dues oficines tècniques: una de les OIs (Industrial Liason Office) a Madrid, donada la ubicació en aquesta mateixa ciutat del CIEMAT; i una Oficina Tècnica de Projecte a Barcelona, la oficina Fusion4Energy. Desitjant doncs que aquest Programa us pugui ésser d’interès;


Rebeu una molt cordial salutació;


Glòria Garcia‐Cuadrado

Directora – Clúster Aeroespacial de Catalunya, BAIE
Comunicado


Estimados Socios;


Como habéis sido informados en comunicaciones anteriores, hoy Jueves 3 de Febrero se han celebrado las Jornadas Industriales orientadas al desarrollo del reactor de fusión experimental ITER.


Este Programa supone una interesante oportunidad de transferencia tecnológica como ha quedado de manifiesto durante las presentaciones de hoy, donde el aeroespacial ha sido un sector al cual se han realizado referencias.


Como conclusiones de estas Jornadas me gustaría enfatizar algunos puntos:


1. A lo largo de este primer y segundo trimestre del 2011 se producirá el lanzamiento de diversas convocatorias a través del sitio web de F4E. En esta misma página web se publicarán a lo largo de las próximas semanas las presentaciones realizadas en la Jornada de hoy. El site en cuestión es:

http://fusionforenergy.europa.eu/


2. En el mismo portal se anunciarán próximas convocatorias de seminarios técnicos específicos para determinados sistemas


3. Líneas de actividad requeridas por ITER en las cuales los Socios de BAIE tenéis competencia son:
 • ingeniería de sistemas e integración de sistemas
 • ensayo y verificación
 • electrónica
 • sistema de vacío
 • sistemas de diagnóstico y control de medio
 • desarrollo de software crítico y de control
 • óptica
 • tooling
 • robótica y sistemas automáticos para monitorización/manipulación remota
 • realidad virtual
 • materiales, incluido materiales compuestos
 • tuberías y cableado
 • formación específica universitaria: ingenierías y física (física de plasmas)
4. Como próximos pasos a seguir os sugeriríamos, para aquellos interesados:

1) Registraros en el Portal Industrial de F4E. Con este Registro quedáis incorporados a una Base de Datos de competencias industriales que permite presentaros como potenciales proveedores no sólo en el mercado español, sino para las Oficinas de Proyecto del resto de regiones participantes que puedan demandar una tecnología concreta. El registro se realiza vía la siguiente página web:

https://industryportal.f4e.europa.eu


2) Dado el apoyo que realiza CDTI a la participación española en este Programa, podéis demostrar vuestro interés en el mismo y en pasar a formar parte de la Base de Datos Industrial de CDTI, mediante correo electrónico en Atención a la Sra. Ana Belén del Cerro ‐ Departamento de Programas Científicos e Instalaciones del CDTI.

anabelen.delcerroArrobacdti.es


Os recordamos que este reactor experimental estará ubicado en Cadarache (Françia) y que España alberga dos oficinas técnicas: una de las OIs (Industrial Liason Office) en Madrid, dada la ubicación en esta misma ciudad del CIEMAT; y una Oficina Técnica de Proyecto en Barcelona, la oficina Fusion4Energy.


Deseando que esta información os resulte de interés;


Recibid un cordial saludo;


Gloria García‐Cuadrado

Directora – Cluster Aeroespacial de Cataluña, BAIE


Read more