Announcements
 
Other
16/07/2008
phd – Theoretical cosmology
Requisits: Good c.v., full time dedication
Other
21/06/2007
phd – Theoretical Physics
Requisits: Highly motivated candidates, with full time dedication
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya