Announcements
 
masters – Funcions dseta d’operadors en la Física: algunas aplicacions recents [NOT TRANSLATED]
09/05/2011
 
Requisits: Projecte de final de carrera
Descripció: Introducció a les funcions zeta, us com a reguladors, aplicacions: cálcul de determinants, geometria fractal

Read more
[NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya