Announcements
 
phd – Statistical methods to detect Massive Black Holes with the future space-based gravitational-wave observatory LISA
10/02/2010
 
Requisits: .
Descripció: .

Read more
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya