Trabajo y Formación

Oportunidades de trabajo

Vacant mitja jornada. Suport a la secretaria científica de l’ICCUB

Description

1. Missió:

Donar suport a la Secretaria Científica de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) en aquelles tasques no assumides per altres unitats de la UB.

2. Funcions genèriques:

·Donar suport administratiu a la direcció de l’ICCUB i als seus membres.

·Gestionar les convocatòries internes i externes de l’institut i fer-ne publicitat.

·Atendre consultes externes sobre convocatòries relacionades amb l’institut.

·Donar suport als nous membres del’institut en temes d’extrangeria i contractació i facilitar-los la incorporació.

·Coordinar viatges i estades de visitants.

·Gestionar l’adscripció de membres al’institut.

·Controlar l’assignació de despatxos i resoldre les incidències que s’hi puguin ocasionar.

·Fer el seguiment d’existències de material i realitzar noves compres.

·Donar suport a la secretaria de l’ICCUB en l’organització d’ativitats.

3. Mèrits avalorar per la provisió del lloc

·Dinamisme i iniciativa en la resolució de problemes.

·Coneixements sobre el funcionament i la legislació de l’administració pública.

·Experiència en tasques administratives i de comptabilitat.

·Experiència laboral en unitats administratives de la Universitat de Barcelona.

·Nivell alt en ofimàtica: MS Word, Excel, clients de correu, cerca d’informació per internet, etc.

·Nivell d’anglès suficient per poder-se comunicar correctament a nivell oral i per correu electrònic.

·Coneixements i experiencia en l’ús de SAP.

4.Condicions de l’oferta

HorariDe dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00
Sou brut mensual: 956,47 euros
Tipus de contracte: Obra i Servei
Durada del contracte: Període de prova de 3 mesos, prorrogable mentre hi hagi la necessitat del servei i el pressupost.

 

Si esteu interessats en l’oferta, podeu enviar una carta d’interès i un CV a secretaria@icc.ub.edu