Anar a la pàgina principal  
Personal i Pla de Projecte
Informació sobre el projecte

Els patrocinadors i colaboradors tecnològics de SETI@home són, entre d'atres, The Planetary Society, The University of California Digital Media Innovation Program, Sun Microsystems, Fuji Film Computer Products, Network Appliance, Quantum Corporation, Paramount Pictures, IBM developerWorks, Informix, The Santa Cruz Operation (SCO), Intel, space.com, Engineering Design Team, and The SETI Institute. SETI@home és ajudat també per donacions privades. El projecte està basat a la Universitat de California a Berkeley. Aprèn més coses sobre altres projectes SETI de la UC Berkeley.

Les sol·licituds de premsa haurien d'anar adrecades al director de projecte, David Anderson.

Personal

Els membres de l'equip SETI@home són:

  Dr. David P. Anderson Perfil d'usuari , Director de Projecte. David ha fet amplies investigacions sobre els sistemes operatius i el càlcul distribuït, també és CTO de United Devices, un proveïdor de programes de càlcul distribuït. Ha concebut el programa SETI@home i l'arquitectura de dades.

  Dr. Dan Werthimer, Cap Científic. Dan està implicat dins les observacions SETI des de 20 anys. Ha publicat més de 35 articles i llibres sobre SETI, dirigeix el projecte SERENDIP de Berkeley. Ha concebut els algoritmes d'anàlisis de SETI@home i el programa de recollida de dades.

  Jeff Cobb, Programador Científic.

  Dr. Eric Korpela, Científic del projecte.

  Kyle Granger, Programador de les interfícies usuari i gràfiques Windows.

  Matt Lebofsky User Profile , Programador Científic.

  Charlie Fenton, Programador de les interfícies usuari i gràfiques Macinstosh.

  Eric Heien User Profile, Programador.

  Steve Fulton, Científic/ Programador CGI.

  Bob Bankay, Administrador base de dades.

  Dr. Eric Person, Programador Científic / Desenvolupador per Web.

El consell consultiu de SETI@home inclou:

  David Gedye. David creà el projecte SETI@home, i va ser-ne el primer director des de 1995 fins a 1997. David és Director d'enginyeria pel projecte APEX Online Education.

  Dr. Woodruff T. Sullivan III. Woody és Professor d'astronomia de la Universitat de Washington, i ha estat un membre actiu de la comunitat acadèmica del SETI durant més de 20 anys.

El codi del programa d'anàlisi ha sigut concebut per Dan Werthimer, Mike Lampton, Charles Donnelly, Jeff Cobb, Eric Heien i Eric Korpela, i implementat per Jeff Cobb. Altres programadors hi han contribuït com David Anderson, James F. Causey, Ragnar Hojland Espinosa, Charlie Fenton, Kelly French, Kyle Granger, Patrick Keane, Eric Korpela, Matt Lebofsky, Michael Pfeiffer, Brian Pike, Stein Sandbech, Brad Silen, Ted Wright, Steffen Zahn, Charles Congdon, i Hiram Clawson.

Philippe Verdy i Ron Hipschman han participat a la creació d'aquesta web. Bob Cowart ha ajudat, redactant la documentació.

Moltes gràcies a Craig Kasnoff, per la seva participació en les primeres discussions sobre el projecte i les seves remarques importants. Ralph Derrickson ha ajudat el projecte des de la seva concepció i ha molt assessorament comercial imprescindible.

Pla de projecte

Història i Pla de Projecte de SETI@home:

1996: David Gedye i Craig Kasnoff, conceben la idea del SETI@home i formen l'equip inicial del projecte. Un pla científic és desenvolupat i rep un ampli suport acadèmic durant la 5th International Conference in Bioastronomy el juliol de 1996.

1997: El codi d'anàlisi del senyal i prototips dels programes client i servidor són desenvolupats.

1998: Una bona part de l'any és dedicada a la col.lecta de fons. Al setembre de 98 comencem a treballar en el sistema d'enregistrament de dades i en la versió final del programa client. En novembre de 98 planegem de començar l'enregistrament de dades i de provar el programa client.

1999: Del 1/99 fins al 3/99 provem i depurem el programa client, desenvolupem la versió final del programa servidor, i preparem la web pel seu llançament el 4/99. El llançament es fa el 13 de maig. Mireu els informes tècnics per tenir detalls sobre tots els problemes que hem tingut en 1999.

2000: La inspecció del cel va continuant. Hem acumulat 500 000 anys de temps CPU i tenim 500 000 voluntaris actius, tractant Unitats de Treball. Hem començat la tria del 1400 milions de milions de senyals potencials de la base de dades, eliminant les interferències de ràdio freqüència (RFI), els errors de càlcul, i buscant els senyals repetitius. Per més precisions sobre l'anàlisi i els senyals potencials trobats, mireu els informes científics i Què hem trobat?.

2001 i més enllà: Gràcies a la increïble resposta dels usuaris, serem capaços d'allargar SETI@home més enllà dels dos anys inicialment previstos. Estem preparant SETI@home II. Podem augmentar la cobertura ràdio d'Arecibo afegint un nou sistema d'enregistrament. Podem afegir també un sistema d'enregistrament en un telescopi de l'hemisferi sud i així podríem estudiar una part diferent del cel. També afegirem noves funcions a la nostra web, ensenyant més detalls de l'anàlisi i més detalls de la vostra participació al projecte SETI@home.

 
Tornar a la pàgina principal
Copyright © 2002 SETI@home