XXIII Trobades científiques de la Mediterrània

Organization


The "Institut Menorquí d'Estudis" (IME, Institute of Menorque Studies) and the "Societat Catalana de Física" (SCF, Catalan Society for Physics) are the responsible institutions for every year edition of the "Trobades Científiques de la Mediterrània". 2007 edition has been organized by the "Institut d'Estudis Espacials de Catalunya" (IEEC, Institute for Space Studies of Catalonia).

Scientific Committee
  • D. García-Senz (IEEC/Universitat Politècnica de Catalunya)
  • J.M. Ibáñez (Universitat de València)
  • J. Isern (ICE-CSIC/IEEC)
  • R. Miquel (IFAE/ICREA)
  • J. Miralda (ICE-CSIC/IEEC)/ICREA
  • J.M. Paredes (ICC/IEEC/Universitat de Barcelona)
  • J.A. Pons (Universitat d'Alacant)
  • A. Sintes (Universitat de les Illes Balears)