Work and training

Job Opportunities

Llicenciat en Informàtica o Enginyer Informàtic

Description

Requisits:

  • Llicenciat en Informàtica o Enginyer Informàtic

Missió:

  • Desenvolupament del SW de l’ordinador d’abord d’un nanosatel.lit

Funcions i tasques:

  • Definir la arquitectura funcional del sw del ordinador principal
  • Desenvolupar l’estructura bàsica d’un sistema operatiu per nanosats
  • Desenvolupar un conjunt de llibreries per una funcionalitat bàsica del satèl.lit

Formació i experiencia:

  • Desenvolupament de software per sistemes embarcats
  • Sistemes operatius i temps real (Linux, etc..)
  • Programació en llenguatges  C, C++, Python
  • Enginyeria de sistemes
  • Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits

 

Interessats enviar CV a anna@ieec.cat. Data límit 27 de desembre de 2017.