Work and training

Job Opportunities

Oferta de feina com a suport a la Gestió Científica a l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)

Description

1. Missió:

Donar suport al Gestor Científic i encarregar-se de l’organització i difusió de les activitats de
l’ICCUB

2. Funcions genèriques:

• Organitzar i fer i difusió d’activitats
• Mantenir els perfils de l’ICCUB a diferents bases de dades
• Editar continguts de la web i la intranet
• Formar becaris de col·laboració

3. Requisits

• Estudis i Formació: llicenciat, diplomat o estudis de grau.
• Dinamisme i iniciativa en la resolució de problemes
• Capacitat d’organització i de priorització de tasques
• Nivell d’anglès suficient per poder-se comunicar correctament a nivell oral i per correu
• Nivell alt d’ ofimàtica: Word, Excel

4. Mèrits addicionals

• Coneixements en l’elaboració de pàgines web i gestors de continguts
• Coneixements en editors gràfics
• Coneixements en bases de dades

5. Condicions de l’oferta

Jornada laboral: 37,5 hores setmanals Sou brut anual: entre 23000 i 26000€

Tipus de contracte: Obra i Servei

Durada del contracte: 1 any (amb possibilitat de renovació)

 

Si esteu interessats en l’oferta, podeu enviar una carta d’interès i un CV a secretaria@icc.ub.edu
Termini: fins cobrir la plaça per incorporar-se abans del 15 d’abril