Organització institucional i estructura administrativa

Organització institucional i estructura administrativa

Organizational chart

Òrgans de govern

Board of Trustees

The maximum government body of the IEEC is the Board of Trustees, which is composed by:

President of the IEEC

Hble. Sr. Jordi Baiget i Cantons
Minister of Economy and Knowledge
Government of Catalonia

Secretary

Sr. Francesc Ramon Subirada i Curcó
General Research Director
Government of Catalonia

Excm. i Mgfc. Dr. Joan Elias i Garcia
President
University of Barcelona (UB)

Excma. i Mgfc. Margarita Arboix Arzo
President
Autonomous University of Barcelona (UAB)

Excm. i Mgfc. Dr. Enric Fossas Colet
President
Polytechnic University of Catalonia (UPC)

Excma. Rosa Menéndez López
President
Spanish Research Council (CSIC)

Sra. Ma. Àngels Chacón i Feixas
General Industry Director
Government of Catalonia

Board of Directors

The IEEC is governed by a board formed by the director/assistant director of each unit and  director of the Institute of Space Studies of Catalonia.

Director of the IEEC
Dr. Ignasi Ribas Canudas

Director of the ICE-CSIC
Dr. Diego F. Torres

Assistant director of the ACE-ICCUB
Dr. Francesca Figueras Siñol

Director of the CERES-UAB
Dr. Lluís Font Guiteras

Director of the CTE-UPC
Dr. Juan Ramos Castro

Scientific Assessment Committee

The Scientific Assessment Committee is comprised by the following members:

Dr. Stephen S. Eikenberry
Full Professor
University of Florida

Dr. Álvaro Giménez
CSIC Research Professor
Director of Science and Robotic Exploration
European Space Agency (ESA)

Dr. Manuel Martin-Neira
Staff Engineer
European Space Agency (ESA)

Dr. Tsevi Mazeh
Professor University of Tel Aviv
Director of Wise Observatory

Dr. Yannick Mellier
Institute of Astrophysics of Paris (Institut d’Astrophysique de Paris)

Acords de creació

Veure document adjunt: Escriptura-estatuts.pdf

Convenis en materia de personal

Veure document adjunt: Conveni-estatal-centres-universitaris-i-recerca-2012.pdf

Representació sindical

N/A

Alts Càrrecs i empleats públics

A l’IEEC no hi ha cap persona contractada que tingui la consideració d’alt càrrec segons la Llei 13/205, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat.

A l’IEEC els membres dels òrgans de govern no tenen cap retribució ni reben cap tipus de pagament en forma de dietes.

Annual Reports

For a description of the institute’s history, growth and scientific results, you can consult the annual reports, which give a brief description of all the activities and publications the institute has carried out each year.

Annual reports from previous years:

* PDF, Catalan version
** PDF, English version