4-març-2004
14-octubre-2003
Evolució
Número total d'usuaris:
1.035
979
+ 56

     Usuaris de grups catalans

1.006
956
+ 50

     Usuaris registrats*

57
48
+ 9

     Usuaris individuals**

29
23
+ 6
Número total de grups catalans
84
82
+ 2
Número total de UTs:
1.610.020
(1.555 UTs/usuari)
1.136.842
(1.161 UTs/usuari)
+ 473.178
(3.332 UTs/dia,
3,2 UTs/dia/usuari)

     UTs processades per tots els grups catalans

1.510.976
(17.987 UTs/grup)
1.079.109
(13.160 UTs/grup)
+ 431.867

     UTs processades per usuaris registrats

351.774
265.072
+ 86.702

     UTs processades per usuaris individuals***

99.044
57.733
+ 41.311

La capacitat de procés oferta pels usuaris catalans registrats, del 14-oct-03 al 4-mar-04, equivalen a la potència de:
          325 ordinadors PC d'última generació engegats les 24h del dia i dedicats exclusivament a SETI@home.
          Potència equivalent: 157.8 GFlops/s.

Aquests càlculs són aproximats. Referències utilitzades:
     Pentium4 Northwood 3.03GHz (DC-DDR, bus 800MHz, 512KB L2)
     AthlonXP Barton 3000+ (2.1GHz, DC-DDR, bus 400MHz, 512KB L2)
Una equivalència més realista donaria
1047 ordinadors PC engegats 12 hores al dia (Pentium4 Northwood 2GHz, DDR, bus 533MHz, 512KB L2)

Les 1.610.020 UTs processades pels catalans registrats representen un 0.126% del total mundial.


* Els usuaris registrats poden o no formar d'un grup, i aquest grup pot ser o no identificat com a català. Per tant, la suma total d'usuaris (i UTs) no necessàriament ha de coincidir amb la suma de grups més usuaris registrats.
** Aquests són els usuaris registrats que no pertanyen a cap grup català, o bé que no pertanyen a cap grup de cap tipus.
*** En aquest còmput ja s'han descartat les UTs processades per usuaris ja pertanyents a grups catalans.

Recordeu que "UT" significa "Unitat de Treball" ("Work Unit" o "WU" en anglès), que és cadascun dels blocs de dades que descarregueu d'Internet per processar amb el vostre ordinador.

 
Tornar a la pàgina principal
Copyright © 2004 SETI@home