News

News directory

16.02.2018 (IEEC)

Investigadors de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (ICE-CSIC) incorporen tecnologia per a detectar i quantificar pluges intenses en el satèl·lit espanyol PAZ


  • El llançament del satèl·lit d’observació de la Terra PAZ està previst per el 17 de febrer des de la base nord-americana de Vandenberg (Califòrnia)

  • Les mesures permetran determinar diverses propietats termodinàmiques i de precipitació de l’atmosfera terrestre a diferents alçades.


PAZ

El satèl·lit PAZ situat en el tanc de proves previ al seu llançament el 17 de febrer per comprovar el seu bon funcionament.


Un equip d’investigadors de l’Institut de Ciències de l’Espai, format per membres de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) ha dissenyat i incorporat al satèl·lit espanyol per a l’observació de la Terra (PAZ) instrumentació amb la finalitat de detectar i quantificar les precipitacions de caràcter intens que es provoquen a la nostra atmosfera. Les mesures que s’obtinguin han de servir per aprofundir en el coneixement dels paràmetres atmosfèrics que són necessaris per a la predicció del temps.


La tecnologia introduïda permet l’observació de radio-ocultacions que, per primera vegada, serà obtinguda en dues polaritzacions. En aquest cas s’empraran els satèl·lits de la xarxa GPS i permetrà determinar les propietats termodinàmiques de l’atmosfera, com són la temperatura, la pressió i la humitat a diferents altures dins l’atmosfera.


Segons les paraules de la doctora Estel Cardellach, de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (ICE-CSIC), “la polarimetria permetrà provar nous conceptes de mesura que no s’havien plantejat abans. En particular, la informació d’ambdues polaritzacions s’emprarà per a realitzar mesures de precipitacions intenses. Per primera vegada, es disposaria d’un instrument amb la capacitat de mesurar simultàniament tan les propietats termodinàmiques de l’atmosfera, com la precipitació intensa”.


“En el context del canvi climàtic, en el qual es preveuen fenòmens extrems –com les precipitacions intenses– que són difícils de predir degut en gran part a la manca de dades, el nostre instrument pot contribuir a la seva resolució”.


La tècnica de les ràdio-ocultacions


Les ocultacions, i en particular les ràdio-ocultacions, és una tècnica emprada per a l’observació d’un medi, habitualment l’atmosfera d’un planeta. Calen dos elements, un emissor o font que trameti ones electromagnètiques i un receptor que les pugui mesurar.


“A mesura que la línia de visió entre ambdós elements és interceptada per l’atmosfera planetària el senyal de l’emissor s’afebleix, es distorsiona i flexiona, de manera que el seu estudi pot donar-nos informació sobre el medi que travessa, en aquest cas, l’atmosfera de la Terra” assenyala Cardellach.


Els emissors són, en aquest cas, els satèl·lits de posició global GPS i el receptor és l’instrument situat en el satèl·lit de baixa alçada orbital PAZ.


El projecte PAZ


El satèl·lit PAZ, amb tecnologia radar, té la tasca principal d’atendre a les necessitats de seguretat i defensa. HISDESAT és la propietària, operadora i explotadora del satèl·lit, que oferirà informació precisa per a diverses aplicacions des de la seva òrbita polar al voltant de la Terra.


 


Es pot visualitzar un vídeo divulgatiu sobre aquest experiment a:


http://www.ice.csic.es/paz/documents/outreach/02_ROHP-PAZ_Catala.mp4


http://www.ice.csic.es/paz/documents/outreach/01_ROHP-PAZ_Castellano.mp4